Start Alla arter i tävlingen Nyheter Om Nationalfågeln Hjälp Bli medlem Stöd fågelskyddet
 

Om Sveriges Nationalfågel

Under år 2015 genomför Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige, en stor omröstning som ska leda fram till att vi utser Sveriges nationalfågel. Med start på senvintern och målgång i samband med Falsterbo Bird Show ska såväl landets fågelskådare som allmänheten ha möjlighet att rösta på sin favoritfågel.

Men vänta nu – är inte koltrasten redan utsedd till nationalfågel? Ja, det kan sägas vara riktigt, men omröstningen som låg bakom var begränsad såväl geografiskt som till antal röstande. Det var 1962 som Dagens Nyheter utlyste denna omröstning bland sina läsare. Medarrangörer var Nordiska museet, Skansen och Sveriges Ornitologiska Förening. Men märkligt nog finns inte en rad om omröstningen i den tidens Vår Fågelvärld. Man fick in knappt 5000 svar, och vi kan på goda grunder anta att de allra flesta kom från huvudstadsregionen, det vill säga tidningens främsta spridningsområde.

Den gången vann koltrasten, men det var inte med någon överväldigande marginal (se längre ner). Att koltrasten var populär framgick av att många av de som röstade bifogade ”lyriska försök” och poem om koltrasten. Dessa handlade om ”den vackra sången, fågelns trofasthet om vintern och dess troskyldiga inställning till människorna”. I ”travar av brev” berättades också om hur koltrasten bygger sitt bo: ”i fönsternischer, på taklister, i slarvigt kvarglömda korgar på förstukvistar och verandor osv”.

När man betraktar omröstningens tio-i topp-lista är det inte utan att man blir lite förvånad. Några av fåglarna på listan måste nämligen betraktas som närmast okända för majoriteten av dagens svenskar:

1. Koltrast (1071 röster)
2. Domherre (868)
3. Kungsörn (637)
4. Gök (620)
5. Hussvala (418)
6. Taltrast (409)
7. Trana (403)
8. Korp (207)
9. Sädgås (199)
10. Berguv (154)

Omröstningen kommer att utgå från ett större antal fåglar, men efterhand är det tänkt att en mindre grupp ska utkristalliseras. Det är i denna grupp som den slutgiltiga vinnaren ska presenteras i samband med Falsterbo Bird Show.

Mera information om tävlingen kommer här på webben samt i våra tidskrifter Vår Fågelvärld och Fågelvännen i början av 2015.

(AW)
Drift och applikation iGoTerra