Vinterfåglar Inpå Knuten

Start Tips och önskemål Rapportera Statistik Hjälp Bli medlem Skänk pengar till VIK Om VIK  
 
Skänk pengar till VIKSOF/BirdLife Sverige tar givetvis gärna emot bidrag som hjälper oss att genomföra kampanjen. Om du vill hjälpa till så är vi givetvis tacksamma men det är helt frivilligt. Helst av allt ser vi att du blir medlem om du har intresse för fåglar, fågelskydd och naturen och miljön omkring oss.

Eventuella bidrag sätter du in på privatgiro 19 94 99-5 och märker inbetalningen VIK.

Stort tack till dig som hörsammar vår önskan!!


...Drift och applikation iGoTerra