Vinterfåglar Inpå Knuten

Start Tips och önskemål Rapportera Statistik Hjälp Bli medlem Skänk pengar till VIK Om VIK  
 
Här finner du några tips och önskemål inför årets räkning!1. Försök att räkna på ungefär på samma sätt varje år.
2. En bra metod är att räkna under en timme och sedan skicka in rapporten.
3. Det är det högsta samtidigt sedda antal individer av en art som ska registreras i rapportformuläret. Således; ser du först 7 talgoxar, en stund senare 8, och ytterligare senare 4, är det alltså 8 som ska skrivas in i rapportformuläret.
4. Använder du en stickprovsmetod under hela helgen är det på samma sätt, enligt punkten ovan, det högsta samtidiga antalet som ska registreras in.
5. Din adress kan finnas i databasen och då får du förslag på adress och vilka matningsanordningar du använt tidigare år. Det är bara att ändra om det inte stämmer.
6. Om du inte har tillgång till dator under helgen kommer registreringsformuläret att vara öppet fram till 5 februari.
7. Flera personer kan rapportera från en och samma adress, men då måste åtminstone förnamnet skilja eftersom programmet kontrollerar om det redan finns en rapport på den aktuella adressen.
8. Det är viktigt att berätta om du är medlem i SOF/BirdLife Sverige för att vi ska slippa skicka dubbla inbjudningar och kanske också tidningar inför kommande års "Vinterfåglar inpå knuten".
9. Snälla lämna en e-postadress så att vi kan skicka den årliga sammanfattningen elektroniskt istället för på papper. Det spar pengar för oss och det belastar vår och fåglarnas miljö mycket mindre.

Nyheter för 2015
Du som har rapporterat tidigare ser att layouten är helt förändrad. Det finns nu ett utökat stöd med bilder och om du är osäker om artbestämning har du tillgång till den fotodatabas som finns i vår samarbetspartner iGoTerras bildarkiv.

Du kan också lägga till ett stort antal arter som inte finns med i grundmallen på rapporteringssidan.

Från och med i år kommer kommer dina årliga rapporter att sparas i en databas som du själv kan titta tillbaka på. Dessutom, om du deltagit tidigare år, kan dina räkningar från tidigare år (2006-2014) finnas med. Det är under förutsättning att det har varit möjligt att tolka adressen som du skrivit in när du rapporterat från tidigare år. Adress och namn jämförs. Från vår sida har vi gjort en stor insats för att tolka de adresser som skrivits från tidigare år. Om du inte hittar tidigare år så har vi inte lyckats tolka dina adresser och då är det inte någon idé att höra av sig till oss eftersom vi redan gjort det som går att göra för att leta fram adresser ur de gamla årliga databaserna.

Det finns också en ruta för fritext där du kan spara egna minnesnoteringar om exempelvis väder och hur du gått tillväga.

I och med att vi nu använder oss av adresser kommer vi att kunna göra mer precisa statistikuttag (även om statistikuttag vi hade tidigare som byggde på postnummer också gav en god bild) än tidigare.

(Du är välkommen att skicka in din rapport via datorn för räkningshelgen 23-26 januari fram till måndagen den 2:a februari)
Drift och applikation iGoTerra